ورود به سامانهاطلاعیه ها

لطفاً به نکات زیر در ثبت درخواست پرداخت وجه توجه فرمائید:
- برای ثبت درخواست پرداخت وجه خود، حداکثر تا ساعت 14 هر روز اقدام نمائید
- درخواست وجه های ثبت شده ، 3 روز کاری بعد از فروش تایید و به حساب بانکی واریز می شود
- در صورت رویت وضعیت پرداخت شده مبلغ موردنظر ، تا آخر وقت اداری همان روز به حساب منظور می گردد
- در صورت داشتن چند درخواست پرداخت وجه که در یک تاریخ می توان تجمیع آنرا دریافت نمود، لطفاً تمامی درخواستهای خود را حذف و یک درخواست کلی در سیستم ثبت نمائید
- تمامی درخواست وجه های در انتظار تائید ، پس از گذشت 4 روز کاری اتوماتیک حذف خواهند شد
- در صورت باقی ماندن هر درخواست وجه در انتظار تائید تا 4 روز کاری، به محض کفایت موجودی مشتری، پرداخت صورت خواهد گرفت


کاربر گرامی: در صورت بروز مشکل برای ورود به سایت از آدرس زیر استفاده نمائید

https://agah.irbroker2.com


© 2012 کارگزاری آگاه Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com