کارگزاري آگاه
سامانه معاملات برخط
ورود به سامانهاطلاعیه ها

کاربران گرامي : نسخه جديد برنامه " رايان همراه " در بازار قرار گرفت ، لطفا جهت بروزرساني نسخه جديد اقدام نمائيد


کاربر گرامی: در صورت بروز مشکل برای ورود به سایت از آدرس زیر استفاده نمائید

https://agah.irbroker2.com


لطفاً به نکات زير در ثبت درخواست پرداخت وجه توجه فرمائيد:
- براي ثبت درخواست پرداخت وجه خود، حداکثر تا ساعت 14 هر روز کاري اقدام نمائيد
- درخواست وجه هاي ثبت شده ، 3 روز کاري بعد از فروش تاييد و به حساب بانکي واريز مي شود
- در صورت رويت وضعيت پرداخت شده مبلغ موردنظر ، تا آخر وقت اداري همان روز به حساب منظور مي گردد
- در صورت داشتن چند درخواست پرداخت وجه که در يک تاريخ مي توان تجميع آنرا دريافت نمود، لطفاً تمامي درخواستهاي خود را حذف و يک درخواست کلي در سيستم ثبت نمائيد
- تمامي درخواست وجه هاي در انتظار تائيد ، پس از گذشت 4 روز کاري اتوماتيک حذف خواهند شد
- در صورت باقي ماندن هر درخواست وجه در انتظار تائيد تا 4 روز کاري، به محض کفايت موجودي مشتري، پرداخت صورت خواهد گرفت
-درصورت اعلام حساب بانکي توسط مشتري جهت دريافت وجه ، به غير از بانک هاي ( ملي ، سامان ، پاسارگاد،اقتصادنوين ، ملت ، صادرات ، تجارت،پارسيان ) پرداخت مبالغ کمتر از 1000000در روز شنبه هرهفته انجام ميگردد


© 2014 کارگزاری آگاه Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com